START NOUTATI EDITORIALE COSMOTEISM LECTURI ON LINE CUM NE HRANIM MAGAZIN PARAPSIHOLOGIC
Cuprins:

(12)
Planeta Ipocritilor
Alexandru Ciobanu(1046)
Antologie de Literatura dacoromana
Mihai Diaconescu(9)
Paradisul dispretului
Alexandru Ciobanu(25)
Pecetea lui Dumnezeu
Gheorghe Raducan(104)
Dumnezeu existaă Istoria spune: da
Gheorghe Raducan(18)
Tacerea idolilor
Cristian Negureanu


ARME DE NIMICIRE IN MASA

TOTI OAMENII POARTA O VINA
(IOV 4,12) Un cuvânt s-a furisat până la mine,si urechea mea i-a prins sunetele usoare. in clipa cand vedeniile de noapte frămantă gandul, cand oamenii sunt cufundati intr-un somn adanc, m-a apucat groaza si spaima, si toate oasele mi-au tremut. Un duh a trecut pe langă mine ...Tot părul mi s-a sbârlit ca ariciul ... Un chip cu o infătisare necunoscută era inaintea ochilor mei. Si am auzit un glas care soptea incetisor: Fi-va omul fără vină inaintea lui Dumnezeu? Fi-va el curat inaintea Celui ce l-a făcut? Dacă n-are incredere Dumnezeu nici in slujitorii Săi, dacă găseste El greseli chiar la ingerii Săi, cu atat mai mult la cei ce locuiesc in case de lut, cari isi trag obârsia din tărană, si pot fi zdrobiti ca un vierme! De dimineată pană seara sunt zdrobiti, pier pentru totdeauna, si nimeni nu tine seama de ei. Li se taie firul vietii: mor, si tot n-au căpătat intelepciunea!


Strigă acum!
Cine iti va răspunde?
Căruia dintre sfinti ii vei vorbi?
Nebunul piere ucis de mânia lui, prostul moare ucis de aprinderea lui.
Am văzut pe un nebun prinzand rădăcină; apoi deodată i-am blestemat locuinta.
Fiii lui n-au noroc,sunt călcati in picioare la poartă, si nimeni nu-i scapă!
Secerisul lui este mâncat de cei flămanzi, cari vin să-l ia chiar si din spini, si averile lui sunt inghitite de oameni insetati.
Nenorocirea nu răsare din tărană, si suferinta nu incolteste din pămant.
Omul se naste ca să sufere, după cum scânteia se naste ca să zboare.
Eu as alerga la Dumnezeu, lui Dumnezeu i-as spune necazul meu.

EXTERMINARI GENETICE
(NUMERI 31,1) Domnul a vorbit lui Moise, si a zis: Răzbună pe copiii lui Israel impotriva Madianitilor, apoi vei fi adăugat la poporul tău. Moise a vorbit poporului si a zis: inarmati dintre voi niste bărbati pentru ostire, si să meargă impotriva Madianului, ca să aducă la indeplinire răzbunarea Domnului impotriva Madianului. Să trimeteti la oaste cate o mie de oameni de semintie, din toate semintiile lui Israel.

Au luat dintre miile lui Israel cate o mie de oameni de semintie, adică douăsprezece mii de oameni inarmati pentru oaste. Moise a trimes la oaste pe acesti o mie de oameni de semintie, si a trimes cu ei pe fiul preotului Eleazar, Fineas, care ducea uneltele sfinte si trambitele răsunătoare. Au inaintat impotriva Madianului, după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul; si au omorat pe toti bărbatii. Impreună cu toti ceilalti, au omorat si pe impăratii Madianului: Evi, Rechem, tur, Hur si Reba, cei cinci impărati ai Madianului; au ucis cu sabia si pe Balaam, fiul lui Beor.

Copiii lui Israel au luat prinse pe femeile Madianitilor cu pruncii lor, si le-au jăfuit toate vitele, toate turmele si toate bogătiile. Le-au ars toate cetătile pe cari le locuiau si toate ocoalele lor. Au luat toată prada si toate jafurile de oameni si dobitoace; si pe cei prinsi, prada si jafurile, le-au adus lui Moise, preotului Eleazar, si adunării copiilor lui Israel, cari erau tăbărati in campia Moabului, lângă Iordan, in fata Ierihonului.
Moise, preotul Eleazar, si toti mai marii adunării, le-au iesit inainte, afară din tabără. Si Moise s-a mâniat pe căpeteniile ostirii, pe căpeteniile peste o mie si pe că peteniile peste o sută cari se intorceau dela război.

El le-a zis: Cum? Ati lăsat cu viată pe toate femeile? Iată, ele sunt acelea cari, după cuvantul lui Balaam, au târât pe copiii lui Israel să păcătuiască impotriva Domnului, in fapta lui Peor; si atunci a izbucnit urgia in adunarea Domnului. Acum, dar, omorati pe orice prunc de parte bărbătească, si omorati pe orice femeie care a cunoscut pe un bărbat culcându-se cu el; dar lăsati cu viată pentru voi toti pruncii de parte femeiască si pe toate fetele cari n-au cunoscut impreunarea cu un bărbat.

Iar voi, tăbărati sapte zile afară din tabără; toti aceia dintre voi cari au ucis pe cineva, si toti cei ce s-au atins de vreun mort, să se curete a treia si a saptea zi, ei si cei prinsi de voi. Să curătiti deasemenea orice haină, orice lucru de piele, orice lucru de păr de capră si orice unealtă de lemn. Preotul Eleazar a zis ostasilor, cari se duseseră la război: Iată ce este poruncit prin legea pe care a dat-o lui Moise Domnul. Aurul, argintul, arama, fierul, cositorul si plumbul, orice lucru care poate suferi focul, să-l treceti prin foc ca să se curătească. Dar tot ce nu poate suferi focul, să fie curătit cu apa de curătire; să-l treceti prin apă. Să vă spălati hainele in ziua a saptea si veti fi curati; apoi, veti putea intra in tabără.

Domnul a zis lui Moise: Fă, impreună cu preotul Eleazar si cu căpeteniile caselor adunării, socoteala prăzii luate, fie oameni fie dobitoace. imparte prada intre luptătorii cari s-au dus la oaste si intre toată adunarea. Să iei intai din partea ostasilor cari s-au dus la oaste o dare pentru Domnul, si anume: unul din cinci sute, atat din oameni cat si din boi, măgari si oi. Să le luati din jumătatea cuvenită lor, si să le dai preotului Eleazar ca un dar ridicat pentru Domnul. Si din jumătatea care se cuvine copiiilor lui Israel să iei unul din cincizeci, atat din oameni cat si din boi, măgari si oi, din orice dobitoc; si să le dai Levitilor, cari păzesc cortul Domnului.

Moise si preotul Eleazar au făcut ce poruncise lui Moise Domnul. Prada de război, rămasă din jaful celor ce făcuseră parte din oaste, era de sase sute saptezeci si cinci de mii de oi, saptezeci si două de mii de boi, sasezeci si una de mii de măgari, si treizeci si două de mii de suflete, adică femei cari nu cunoscuseră impreunarea cu un bărbat. Jumătatea care alcătuia partea celor ce se duseseră la oaste, a fost de trei sute treizeci si sapte de mii cinci sute de oi, din cari sase sute saptezeci si cinci au fost luati ca dare Domnului; treizeci si sase de mii de boi, din cari saptezeci si doi luati ca dare Domnului; treizeci de mii cinci sute de măgari, din cari sasezeci si unu luati ca dare Domnului; si sasesprezece mii de insi, din cari treizeci si doi luati ca dare Domnului.

Moise a dat preotului Eleazar darea luată ca dar ridicat pentru Domnul, după cum ai poruncise Domnul. Jumătatea cuvenită copiilor lui Israel, pe care a despărtit-o Moise de a bărbatilor cari merseseră la oaste, si care era partea adunării, a fost de trei sute treizeci si sapte de mii cinci sute de oi, treizeci si sase de mii de boi, treizeci de mii cinci sute de măgari, si sasesprezece mii de suflete. Din această jumătate care se cuvenea copiilor lui Israel, Moise a luat unul din cincizeci, atat din oameni cat si din dobitoace; si le-a dat Levitilor, cari păzesc cortul Domnului, după cum ai poruncise Domnul. Căpeteniile ostirii, căpeteniile peste o mie si căpeteniile peste o sută, s-au apropiat de Moise, si i-au zis: Robii tăi au făcut socoteala ostasilor cari erau subt poruncile noastre, si nu lipseste nici un om dintre noi. Noi aducem deci, ca dar Domnului, fiecare ce a găsit ca scule de aur, si anume: lăntisoare, brătări, inele, cercei si salbe, ca să se facă ispăsire pentru sufletele noastre inaintea Domnului." Moise si preotul Eleazar au primit de la ei toate aceste scule lucrate in aur.

Tot aurul, pe care l-au adus Domnului căpeteniile peste o mie si căpeteniile peste o sută, ca dar ridicat, cantărea sasesprezece mii sapte sute cincizeci de sicli. Oamenii din oaste au păstrat fiecare pentru sine prada pe care o făcuse. Moise si preotul Eleazar au luat aurul de la căpeteniile peste o mie si dela căpeteniile peste o sută, si l-au adus in cortul intalnirii, ca aducere aminte pentru copiii lui Israel inaintea Domnului.

EXTERMINARE BIOLOGICA OPTIONALA SI COMPUTERIZATA
(1 CRONICI 21,1) Satana s-a sculat impotriva lui Israel, si a aţaţat pe David să facă numărătoarea lui Israel. Si David a zis lui Ioab si căpeteniilor poporului: Duceti-vă, de faceti numărătoarea lui Israel, de la Beer-Seba, pană la Dan, si spuneti-mi ca să stiu la cat se ridică numărul poporului. Ioab a răspuns: Domnul să facă pe poporul Lui incă de o sută de ori pe atata! impărate, domnul meu, nu sunt ei toti slujitori ai domnului meuă Dar pentru ce cere domnul meu lucrul acestaă Pentru ce să faci pe Israel să păcătuiască astfelă impăratul a stăruit in porunca pe care o dădea lui Ioab. Si Ioab a plecat, si a străbătut tot Israelul; apoi s-a intors la Ierusalim. Ioab a dat lui David cartea numărătorii poporului: in tot Israelul erau o mie de mii si o sută de mii de bărbati in stare să scoată sabia, iar in Iuda erau patrusute saptezeci de mii de bărbati in stare să scoată sabia. Intre ei n-a numărat si pe Levi si Beniamin, căci porunca impăratului i se părea o uraciune. Lucrul aceasta n-a plăcut lui Dumnezeu, care a lovit pe Israel. Si David a zis lui Dumnezeu: Am săvarsit un mare păcat făcand lucrul acesta! Acum, iartă fărădelegea robului Tău, căci am lucrat in totul ca un nebun!

Domnul a vorbit astfel lui Gad, văzătorul (aghiotantul n.ed.) lui David: Du-te si spune lui David: Asa vorbeste Domnul: iti pun inainte trei urgii; alege una din ele, si te voi lovi cu ea. Gad s-a dus la David, si i-a zis: Asa vorbeste Domnul: Primeste: sau trei ani de foamete, sau trei luni in timpul cărora să fii nimicit de protivnicii tăi si atins de sabia vrăjmasilor tăi, sau trei zile in timpul cărora sabia Domnului si ciuma să fie in tară si ingerul Domnului să ducă nimicirea in tot tinutul lui Israel.

Vezi acum ce trebuie să răspund Celui ce mă trimete. David a răspuns lui Gad: Sunt intr-o mare stramtorare! Să cad in manile Domnului, căci indurările Lui sunt nemărginite; dar să nu cad in manile oamenilor!

Domnul a trimes ciuma in Israel, si au căzut saptezeci de mii de oameni din Israel. Dumnezeu a trimes un inger la Ierusalim, ca să-l nimicească; si, pe cand il nimicea, Domnul S-a uitat, si I-a părut rău de răul acesta; si a zis ingerului care nimicea: DESTUL! Acum, trage-ti mana inapoi!

Ingerul Domnului stătea langă aria lui Ornan, Iebusitul. David a ridicat ochii, si a văzut pe ingerul Domnului stand intre pămant si cer, si ţinand in mană sabia scoasă si intoarsă impotriva Ierusalimului.

Atunci David si bătranii, inveliti cu saci, au căzut cu fata la pămant. Si David a zis lui Dumnezeu: Oare n-am poruncit eu numărătoarea poporuluiă Eu am păcătuit si am făcut răul acesta; dar oile acestea, ce au făcut oareă Doamne, Dumnezeul meu, mânia Ta să fie dar peste mine si peste casa tatălui meu si să nu piardă pe poporul Tău! Ingerul Domnului a spus lui Gad să vorbească lui David, să se suie să ridice un altar Domnului in aria lui Ornan, Iebusitul. David s-a suit, după cuvantul pe care-l spusese Gad in Numele Domnului. Ornan s-a intors si a văzut ingerul, si cei patru fii ai lui s-au ascuns impreună cu el: treiera graul atunci. Cand a ajuns David la Ornan, Ornan s-a uitat, si a zărit pe David; apoi a iesit din arie, si s-a inchinat inaintea lui David, cu fata la pămant. David a zis lui Ornan: Dă-mi locul ariei să zidesc în el un altar Domnului; dă-mi-l pe pretul lui in argint, ca să se depărteze urgia deasupra poporului. Ornan a răspuns lui David: Ia-l, si să facă domnul meu impăratul ce va crede; iată eu dau boii pentru arderea de tot, carele in loc de lemne, si graul pentru darul de mancare, toate le dau. Dar impăratul David a zis lui Ornan: Nu! Vreau să-l cumpăr pe pretul lui in argint, căci nu voi da Domnului ce este al tău, si nu voi aduce o ardere de tot care să nu mă coste nimic. Si David a dat lui Ornan sase sute de sicli de aur pentru locul ariei. David a zidit acolo un altar Domnului, si a adus arderi de tot si jertfe de multămire. A chemat pe Domnul, si Domnul i-a răspuns prin foc, care s-a pogorat din cer pe altarul arderii de tot. Atunci Domnul a vorbit ingerului, care si-a vârât iarăsi sabia in teacă. Pe vremea aceasta, David, văzand că Domnul il ascultase in aria lui Ornan, Iebusitul, aducea jertfe acolo. Dar locasul Domnului, făcut de Moise in pustie, si altarul arderilor de tot, erau atunci pe inăltimea Gabaonului. David nu putea să meargă inaintea acestui altar să caute pe Dumnezeu, pentru că al inspăimântase sabia ingerului Domnului.

ARME ATOMICE
(GENEZA 19,12) Bărbatii aceia au zis lui Lot: Pe cine mai ai aici? Gineri, fii si fiice, si tot ce ai in cetate: scoate-i din locul acesta. Căci avem să nimicim locul acesta, pentru că a ajuns mare plangere inaintea Domnului impotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimes Domnul, ca să-l nimicim. Lot a iesit, si a vorbit cu ginerii săi, cari luaseră pe fetele lui: Sculati-vă, a zis el, iesiti din locul acesta; căci Domnul are să nimicească cetatea. Dar ginerii lui credeau că glumeste. Cand s-a crăpat de ziuă, ingerii au stăruit de Lot, zicand: Scoală-te, ia-ti nevasta si cele două fete, cari se află aici, ca să nu pieri si tu in nelegiuirea cetătii si fiindcă Lot zăbovea, bărbatii aceia l-au apucat de mană, pe el, pe nevastă-sa si pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-l crute; l-au scos, si l-au lăsat afară din cetate. După ce i-au scos afară, unul din ei a zis: Scapă-ti viata; să nu te uiti inapoi, si să nu te opresti in vreun loc din Campie: scapă la munte, ca să nu pieri. Iată că am căpătat trecere inaintea Ta, si ai arătat mare indurare fată de mine, păstrandu-mi viata; dar nu pot să fug la munte, inainte ca să mă atingă prăpădul, si voi peri. Iată, cetatea aceasta este destul de aproape ca să fug in ea, si este mică. O! de as putea să fug acolo, ... este asa de mică ... si să scap cu viata! Si El i-a zis: Iată că-ti fac si hatarul acesta, si nu voi nimici cetatea de care vorbesti. Grăbeste-te de fugi in ea, căci nu pot face nimic pană nu vei ajunge acolo. Pentru aceea s-a pus cetătii aceleia numele toar (Adică: Mic.). Răsărea soarele pe pămant, cand a intrat Lot in toar. Atunci Domnul a făcut să ploaie peste Sodoma si peste Gomora pucioasă si foc de la Domnul din cer. A nimicit cu desăvarsire cetătile acelea, toată Campia si pe toti locuitorii cetătilor, si tot ce crestea pe pămant. Nevasta lui Lot s-a uitat inapoi, si s-a prefăcut intr-un stalp de sare. Avraam s-a sculat a doua zi dis de dimineată, si s-a dus la locul unde stătuse inaintea Domnului. Si-a indreptat privirile spre Sodoma si Gomora, si spre toată Campia; si iată că a văzut ridicandu-se de pe pămant un fum, ca fumul unui cuptor. Cand a nimicit Dumnezeu cetătile Campiei,si-a adus aminte de Avraam; si a scăpat pe Lot din mijlocul prăpădului, prin care a surpat din temelie cetătile unde isi asezase Lot locuinta. Lot a iesit din toar si a rămas pe munte, cu cele două fete ale lui, căci s-a temut să rămană in toar. A locuit intr-o pesteră, cu cele două fete ale lui.
Daca tot esti aici arunca o privire si la:
Fara
Poza
Terapia cu ape minerale
de Adrian V. CHIRIAC
Fizica sufletului O abordare cuantica a vietii, mortii, reincarnarii si nemuririi
de Amit GOSWAMI,Ph.DFara
Poza
Resursele nebanuite
de