START NOUTATI EDITORIALE COSMOTEISM LECTURI ON LINE CUM NE HRANIM MAGAZIN PARAPSIHOLOGIC
Cuprins:

(10)
Divina impostura
Alexandru Ciobanu(11)
Persia si dispersia
Alexandru Ciobanu(30)
Inapoi in viitor
Maria Tiriboi(646)
Regatele pierdute
Zecharia Sitchin(437)
Capcana ingerilor
Alexandru Ciobanu(9)
Paradisul dispretului
Alexandru Ciobanu(667)
Secretul suprem vol I
David Icke(12)
Planeta Ipocritilor
Alexandru Ciobanu(13)
Cruciada globalizarii
Alexandru Ciobanu(656)
Razboiul zeilor
Zecharia Sitchin(657)
Trepte spre cer
Zecharia Sitchin(871)
A douasprezecea planeta
Zecharia SitchinNIBIRU PLANETA ZEILOR - ATESTARE BIBLICA(Ţefania 1,13) Averile lor vor fi de jaf, si casele lor vor fi pustiite; vor zidi case, si nu le vor locui, vor sadi vii, si nu vor bea vin din ele. Ziua cea mare a Domnului este aproape, este aproape si vine in graba mare! Da, este aproape ziua cea amarnica a Domnului, si viteazul tipa cu amar. Ziua aceea este o zi de manie, o zi de necaz si de groaza, o zi de pustiire si nimicire, o zi de intuneric si negura, o zi de nori si de intunecime, o zi in care va rasuna trambita si strigatele de razboi impotriva cetatilor intarite si turnurilor inalte. Atunci voi pune pe oameni la stramtorare, si vor bajbai ca niste orbi, pentru ca au pacatuit impotriva Domnului; de aceea le voi varsa sangele ca praful, si carnea, ca gunoiul! Nici argintul, nici aurul lor nu vor putea sa-i izbaveasca, in ziua maniei Domnului; ci toata tara va fi mistuita de focul geloziei Lui, caci va nimici deodata pe toti locuitorii tarii.

(HABACUC 3,2) Cînd am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însufleteste-ti lucrarea în cursul anilor, Doamne! Fă-Te cunoscut în trecerea anilor! Dar, în mînia Ta, adu-ti aminte de îndurările Tale! Dumnezeu vine din Teman, si Cel Sfînt vine din muntele Paran... Măretia Lui acopere cerurile, si slava Lui umple pămîntul. Strălucirea Lui este ca lumina soarelui, din mîna Lui pornesc raze, si acolo este ascunsă tăria Lui. Înaintea Lui merge ciuma, si molima calcă pe urmele lui. Se opreste, si măsoară pămîntul cu ochiul; priveste, si face pe neamuri să tremure; muntii cei vecinici se sfărîmă, dealurile cele vechi se pleacă; El umblă pe cărări vecinice. Văd corturile Etiopiei, pline de groază, si se cutremură colibele din tara Madianului. S-a mîniat oare Domnul pe rîuri? Împotriva rîurilor se aprinde mînia Ta, sau împotriva mării se varsă urgia Ta, de ai încălecat pe caii Tăi, si Te-ai suit în carul Tău de biruintă? Arcul Tău este desvelit; blestemele sînt săgetile Cuvîntului Tău... Tu despici pămîntul ca să dai drumul rîurilor. La vederea Ta, se cutremură muntii; se năpustesc rîuri de apă; adîncul îsi ridică glasul, si îsi înaltă valurile în sus. Soarele si luna se opresc în locuinta lor, de lumina săgetilor Tale cari pornesc, de strălucirea sulitei Tale care luceste. Tu cutreieri pămîntul în urgia ta, zdrobesti neamurile în mînia Ta. Iesi ca să izbăvesti pe poporul Tău, să izbăvesti pe unsul Tău; sfărîmi acoperisul casei celui rău, o nimicesti din temelii pînă în vîrf. Străpungi cu săgetile Tale capul căpeteniilor lui, cari se năpustesc peste mine ca furtuna, să mă pună pe fugă, scotînd strigăte de bucurie, ca si cum ar fi si mîncat pe cel nenorocit în culcus. Cu caii Tăi mergi pe mare, pe spuma apelor mari. Cînd am auzit... lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul; la vestea aceasta, mi se înfioară buzele, îmi intră putrezirea în oase, si-mi tremură genunchii. Căci as putea oare astepta în tăcere ziua necazului, ziua cînd asupritorul va merge împotriva poporului? Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vita nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi, si cîmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule, si nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mîntuirii mele! Domnul Dumnezeul este tăria mea; El îmi face picioarele ca ale cerbilor, si mă face să merg pe înăltimile mele.

(LUCA 17,26)Ce s-a întîmplat în zilele lui Noe, se va întîmpla la fel si în zilele Fiului omului: mîncau, beau, se însurau si se măritau pînă în ziua cînd a intrat Noe în corabie; si a venit potopul si i-a prăpădit pe toti. Ce s-a întîmplat în zilele lui Lot, se va întîmpla aidoma: oamenii mîncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau; dar, în ziua cînd a iesit Lot din Sodoma, a plouat foc si pucioasă din cer, si i-a pierdut pe toti. Tot asa va fi si în ziua cînd Se va arăta Fiul omului. În ziua aceea, cine va fi pe acoperisul casei, si îsi va avea vasele în casă, să nu se pogoare să le ia; si cine va fi pe cîmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă. Aduceti-vă aminte de nevasta lui Lot. Oricine va căuta să-si scape viata, o va pierde; si oricine o va pierde, o va găsi. Vă spun că, în noaptea aceea, doi insi vor fi în acelas pat, unul va fi luat si altul va fi lăsat; două femei vor măcina împreună: una va fi luată, si alta va fi lăsată. Doi bărbati vor fi la cîmp: unul va fi luat si altul va fi lăsat. Ucenicii L-au întrebat: Unde, Doamne? Iar El a răspuns: Unde va fi trupul acolo se vor strînge vulturii.

(OSEA 4,2) Fiecare jura stramb si minte, ucide, fura si preacurveste; napastuieste si face omoruri dupa omoruri. De aceea, tara se va jeli, toti cei ce o locuiesc vor tanji impreuna cu fiarele campului si pasarile cerului; chiar si pestii marii vor pieri. Dar nimeni sa nu certe pe altul, nimeni sa nu mustre pe altul, caci poporul tau este ca cei ce se cearta cu preotii. Te vei poticni ziua, prorocul se va poticni si el impreuna cu tine noaptea, si pe mama ta o voi nimici.

Calamitatile anului 2012 ianuarie martie

(ISAIA 13,1) Proorocie împotriva Babilonului, descoperită lui Isaia, fiul lui Amot. Ridicati un steag pe un munte gol, înăltati glasul spre ei, faceti semne cu mîna, ca să vină la portile asupritorilor! Am dat poruncă sfintei Mele ostiri - zice Domnul - am chemat pe vitejii Mei la judecata mîniei Mele, pe cei ce se bucură de mărimea Mea. Un vuiet se aude pe munti, ca vuietul de popor mult; se aude o zarvă de împărătii, de neamuri adunate. Domnul ostirilor Îsi cercetează oastea care va da lupta. Ei vin dintr-o tară depărtată, de la marginea cerurilor: Domnul si uneltele mîniei Lui vor nimici tot pămîntul. Gemeti! căci ziua Domnului este aproape: ea vine ca o pustiire a Celui Atotputernic! De aceea toate mînile slăbesc, si orice inimă omenească se topeste. Ei sînt năpăditi de spaimă; îi apucă chinurile si durerile; se zvîrcolesc ca o femeie în durerile nasterii, se uită unii la altii încremeniti; fetele lor sînt rosi ca focul. Iată, vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mînie si urgie aprinsă, care va preface tot pămîntul în pustiu, si va nimici pe toti păcătosii de pe el. Căci stelele cerurilor si Orionul nu vor mai străluci; soarele se va întuneca la răsăritul lui, si luna nu va mai lumina. Voi pedepsi - zice Domnul - lumea pentru răutatea ei, si pe cei răi pentru nelegiuirile lor; voi face să înceteze mîndria celor trufasi, si voi doborî semetia celor asupritori. Voi face pe oameni mai rari decît aurul curat, si mai scumpi decît aurul din Ofir. Pentru aceasta voi clătina cerurile, si pămîntul se va zgudui din temelia lui, de mînia Domnului ostirilor, în ziua mîniei Lui aprinse. Atunci, ca o căprioară speriată, ca o turmă fără păstor, fiecare se va întoarce la poporul său, fiecare va fugi în tara lui. Toti ceice vor fi prinsi, vor fi străpunsi, si toti cei ce vor fi apucati, vor cădea ucisi de sabie. Copiii lor vor fi zdrobiti supt ochii lor, casele le vor fi jăfuite, si nevestele lor vor fi necinstite. Iată, atît împotriva lor pe Mezi, cari nu se uită la argint, si nu poftesc aurul. Cu arcurile lor vor doborî pe tineri, si vor fi fără milă pentru rodul pîntecelor: ochiul lor nu va cruta pe copii. Si astfel Babilonul, podoaba împăratilor, falnica mîndrie a Haldeilor, va fi ca Sodoma si Gomora, pe cari le-a nimicit Dumnezeu. El nu va mai fi locuit, nu va mai fi niciodată popor în el. Arabul nu-si va mai întinde cortul acolo, si păstorii nu-si vor mai tărcui turmele acolo, ci fiarele pustiei îsi vor face culcusul acolo, bufnitele îi vor umplea casele, strutii vor locui acolo, si stafiile se vor juca acolo. Sacalii vor urla în casele lui împărătesti pustii, si cînii sălbatici în casele lui de petrecere. Vremea lui este aproape să vină, si zilele nu i se vor lungi. Ier 51.33;

(CARTEA LUI ENOH, XVI,2) Cât despre îngerii veghetori care te-au trimis sa te rogi la mine pentru ei, Le spun lor, acestor inteligente ceresti: Voi ati avut Cerul pentru a locui; dar tainele cele mai ascunse nu v-au fost aratate; cu toate acestea voi ati cunoscut un secret al nedreptatii. Si voi l-ati dezvaluit femeilor care v-au miscat inimile si prin voi s-au înmultit raul pe suprafata Pamântului. Spune-le lor deci: Niciodata voi nu veti obtine iertarea, niciodata nu veti mai avea pace!"


(CARTEA LUI ENOH,X,6)Apoi, Domnul spusese catre Rafael: Prinde-l pe Azazyel, leaga-i picioarele si mainile; arunca-l în întunericul vesnic si paraseste-l în pustia lui Dudael. Fa sa ploua peste el pietrele grele si ascutite; învaluieste-l în întuneric deplin. Sa ramana acolo pentru totdeauna, fie ca faţa sa să ramâna acoperita cu un val gros; si fie ca el sa nu mai vada lumina niciodata. Si când se va face ziua judecatii, arunca-l în foc.(CARTEA LUI ENOH,X,15)Si când fiii lor vor fi omorâti, când ei vor fi vazut ca a pierit tot ce le-a fost scump pe lume, încatuseaza-i sub pamânt pentru saptezeci de generatii pâna în ziua judec?tii ai a sfârsitului lumii; si cuvântul acestei judecati îi va osândi pe veci. (APOCALIPSA 20,1)Apoi am vazut pogorându-se din cer un înger, care tinea în mâna cheia Adâncului si un lant mare. El a pus mâna pe balaur, pe sarpele cel vechi, care este Diavolul si Satana, si l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo, si a pecetluit intrarea deasupra lui, ca sa nu mai însele Neamurile, pâna se vor împlini cei o mie de ani. Dupa aceea, trebuie sa fie deslegat pentru putina vreme. (HAGAI 2,5) Caci asa vorbeste Domnul ostirilor: "Inca putina vreme, si voi clatina inca o data cerurile si pamantul, marea si uscatul; voi clatina toate neamurile; comorile tuturor neamurilor vor veni, si voi umple de slava Casa aceasta, zice Domnul ostirilor. Al Meu este argintul si al Meu este aurul, zice Domnul ostirilor.

(MATEI 10,34) Sa nu credeti ca am venit s-aduc pacea pe pamânt; n-am venit sa aduc pacea, ci sabia. Caci am venit sa despart pe fiu de tatal sau, pe fiica de mama-sa, si pe nora de soacra-sa. Si omul va avea de vrajmasi chiar pe cei din casa lui.s
Daca tot esti aici arunca o privire si la:

Intraterestrii si noua ordine mondiala

de Cristian NEGUREANU

Manual practic de homeopatie

de Ruggero DUJANY

Ofensiva iudaismului asupra Romaniei

de Cornel Dan NICOLAE