START NOUTATI EDITORIALE COSMOTEISM LECTURI ON LINE CUM NE HRANIM MAGAZIN PARAPSIHOLOGIC
Cuprins:

(10)
Divina Impostura (1)
Alexandru CIOBANU(12)
Planeta ipocritilor (2)
Alexandru CIOBANU(11)
Persia si dispersia (3)
Alexandru CIOBANU(9)
Paradisul dispretului (4)
Alexandru CIOBANU(13)
Cruciada globalizarii (5)
Alexandru CIOBANU(437)
Capcana ingerilor (6)
Alexandru Ciobanu(1171)
Cui ii e frica de reptilieni (7)
Alexandru CIOBANUPAŞTELE - ATESTARE BIBLICA

(EXODUL 12,1) Domnul a zis lui Moise si lui Aaron în tara Egiptului:

Luna aceasta va fi pentru voi cea dintîi lună; ea va fi pentru voi cea dintîi lună a anului. Vorbiti întregei adunări a lui Israel, si spuneti-i: În ziua a zecea a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sînt prea putini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor; să faceti socoteala cît poate mînca fiecare din mielul acesta.

Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an; veti putea să luati un miel sau un ied. Să-l păstrati pînă în ziua a patrusprezecea a lunii acesteia; si toată adunarea lui Israel să-l junghie seara. Să ia din sîngele lui, si să ungă amîndoi stîlpii usii si pragul de sus al caselor unde îl vor mînca.

Carnea s-o mănînce chiar în noaptea aceea, friptă la foc; si anume s-o mănînce cu azimi si cu verdeturi amare. Să nu-l mîncati crud sau fiert în apă; ci să fie fript la foc: atît capul, cît si picioarele si măruntaiele. Să nu lăsati nimic din el pînă a doua zi dimineata; si, dacă va rămînea ceva din el pe a doua zi dimineata, să-l ardeti în foc.

Cînd îl veti mînca, să aveti mijlocul încins, încăltămintele în picioare, si toiagul în mînă; si să-l mîncati în grabă; căci sînt Paştele Domnului.

În noaptea aceea, Eu voi trece prin tara Egiptului, si voi lovi pe toti întîii-născuti din tara Egiptului, de la oameni pînă la dobitoace; si voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului; Eu, Domnul.

Sîngele vă va sluji ca semn pe casele unde veti fi. Eu voi vedea sîngele, si voi trece pe lîngă voi, asa că nu vă va nimici nici o urgie, atunci cînd voi lovi tara Egiptului.

Si pomenirea acestei zile s-o păstrati, si s-o prăznuiti printr-o sărbătoare în cinstea Domnului; s-o prăznuiti ca o lege vecinică pentru urmasii vostri.

Timp de sapte zile, veti mînca azimi. Din cea dintîi zi veti scoate aluatul din casele voastre: căci oricine va mînca pîne dospită, din ziua întîi pînă în ziua a saptea, va fi nimicit din Israel.

În ziua dintîi veti avea o adunare de sărbătoare sfîntă; si în ziua a saptea, veti avea o adunare de sărbătoare sfîntă. Să nu faceti nici o muncă în zilele acelea; veti putea numai să pregătiti mîncarea fiecărui ins. Să tineti sărbătoarea azimilor, căci chiar în ziua aceea voi scoate oştile voastre din tara Egiptului; să tineti ziua aceea ca o lege vecinică pentru urmasii vostri.

În luna întîi, din a patrusprezecea zi a lunii, seara, să mîncati azimi, pînă în seara zilei a douăzeci si una a lunii. Timp de sapte zile, să nu se găsească aluat în casele voastre; căci oricine va mînca pîne dospită, va fi nimicit din adunarea lui Israel, fie străin, fie băstinas. Să nu mîncati pîne dospită; ci, în toate locuintele voastre, să mîncati azimi.

Moise a chemat pe toti bătrînii lui Israel, si le-a zis: Duceti-vă de luati un miel pentru familiile voastre, si junghiati Paştele. Să luati apoi un mănunchi de isop, să-l muiati în sîngele din strachină, si să ungeti pragul de sus si cei doi stîlpi ai usii cu sîngele din strachină.

Nimeni din voi să nu iasă din casă pînă dimineata. Cînd va trece Domnul ca să lovească Egiptul, si va vedea sîngele pe pragul de sus si pe cei doi stîlpi ai usii, Domnul va trece pe lîngă usă, si nu va îngădui Nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească.

Să păziti lucrul acesta ca o lege pentru voi si pentru copiii vostri în veac. Cînd veti intra în tara, pe care v-o va da Domnul, după făgăduinta Lui, să tineti acest obicei sfînt. Si cînd vă vor întreba copiii vostri: Ce însemnează obiceiul acesta, să răspundeti:

Este jertfa de Paşte în cinstea Domnului, care a trecut pe lîngă casele copiilor lui Israel în Egipt, cînd a lovit Egiptul, si ne-a scăpat casele noastre.

Poporul s-a plecat, si s-a închinat pînă la pămînt. Si copiii lui Israel au plecat, si au făcut cum poruncise Domnul lui Moise si lui Aaron; asa au făcut. La miezul-noptii, Domnul a lovit pe toti întîii născuti din tara Egiptului, dela întîiul-născut al lui Faraon, care sedea pe scaunul lui de domnie, pînă la întîiul-născut al celui închis în temnită, si pînă la toti întîii-născuti ai dobitoacelor. Faraon s-a sculat noaptea, el si toti slujitorii lui, si toti Egiptenii; si au fost mari tipete în Egipt, căci nu era casă unde să nu fie un mort.

În aceea noapte Faraon a chemat pe Moise si pe Aaron, si le-a zis: Sculati-vă, iesiti din mijlocul poporului meu, voi si copiii lui Israel. Duceti-vă să slujiti Domnului, cum ati zis. Luati-vă si oile si boii, cum ati zis, duceti-vă, si binecuvîntati-mă. Egiptenii zoreau poporul, si se grăbeau să-i scoată din tară, căci ziceau: Altfel, toti vom pieri.

Poporul si-a luat plămădeala (coca), înainte de a se dospi. Si-au învelit postăvile cu plămădeala în haine, si le-au pus pe umeri. Copiii lui Israel au făcut ce spusese Moise, si au cerut Egiptenilor vase de argint, vase de aur si haine.

Domnul a făcut ca poporul să capete trecere înaintea Egiptenilor, cari le-au împlinit cererea. Si astfel au jăfuit pe Egipteni. Copiii lui Israel au plecat din Ramses spre Sucot, în număr de aproape sase sute de mii de oameni cari mergeau pe jos, afară de copii. O multime de oameni de tot soiul s-au suit împreună cu ei; aveau si turme însemnate de oi si boi. Cu plămădeala, pe care o luaseră din Egipt si care nu se dospise încă, au făcut turte fără aluat; căci fuseseră izgoniti de Egipteni, fără să mai poată zăbovi, si fără să-si ia merinde cu ei.

Sederea copiilor lui Israel în Egipt a fost de patru sute treizeci de ani. Si, după patru sute treizeci de ani, tocmai în ziua aceea, toate ostile Domnului au iesit din tara Egiptului. Noaptea aceea trebuie prăznuită în cinstea Domnului, pentru că atunci i-a scos din tara Egiptului; noaptea aceea trebuie prăznuită în cinstea Domnului de toti copiii lui Israel si de urmasii lor. Domnul a zis lui Moise si lui Aaron: Iată porunca privitoare la Paşte: nici un străin să nu mănînce din ele. Să tai împrejur pe orice rob cumpărat cu bani, si apoi să mănînce din ele. Veneticul si simbriasul să nu mănînce. Să nu le mănînce decît într-o singură casă; să nu luati deloc carne afară din casă, si să nu zdrobiti niciun os. Toată adunarea lui Israel să facă Paştele

Dacă un străin, care va locui la tine, va vrea să facă Paştele Domnului, orice parte bărbătească din casa lui va trebui tăiată împrejur; apoi se va apropia să le facă, si va fi ca si băstinasul; dar nici un netăiat împrejur să nu mănînce din ele. Aceeasi lege va fi pentru băstinas ca si pentru străinul, care va locui în mijlocul vostru.

Toti copiii lui Israel au făcut cum poruncise Domnul lui Moise si lui Aaron; asa au făcut. Si chiar în ziua aceea, Domnul a scos din tara Egiptului pe copiii lui Israel, după ostile lor.Daca tot esti aici arunca o privire si la:

Iubire, libertate, solitudine
de OSHOFara
Poza
Zbor deasupra unui cuib de cuci
de Ken KESEY
Fenomenele vibratorii ale casei noastre
de Gilles FRECHET