START NOUTATI EDITORIALE COSMOTEISM LECTURI ON LINE CUM NE HRANIM MAGAZIN PARAPSIHOLOGIC
Cuprins:

(93)
Programul Terra
Toni Victor Moldovan(10)
Divina impostura
Alexandru Ciobanu(667)
Secretul suprem vol I
David Icke(11)
Persia si dispersia
Alexandru Ciobanu(30)
Inapoi in viitor
Maria Tiriboi(646)
Regatele pierdute
Zecharia Sitchin(437)
Capcana ingerilor
Alexandru Ciobanu(14)
Clinica extraterestrilorr
Adrian Dvir(103)
Apocalipsa - Pericolul din spatiu
George V. Grigore
SEMNIFICATIA GENETICA A CODULUI FIAREI - 666

Mă numesc Toni Victor Moldovan. Sunt medic specializat în anestezie - terapie intensivă, pasionat printre altele de decodări de texte vechi. În urmă cu circa 12 ani, am venit pentru prima dată în contact cu textele vechi şi am fost captivat de mulţimea elementelor tehnice incluse, de coerenţa unor detalii de ştiinţă modernă care vin de acum mii de ani. În 1998 aveam să pun pe hârtie prima decodare tehnică a Bibliei, Coranului, Upanişadelor şi altor texte cu ajutor geneticii în principal, concretizată în lucrarea „Programul Terra – De ce este Biblia neagră?”. Anii care au urmat mi-au adus în faţă alte texte care prin cursivitatea naraţiunii şi bogăţia de elemente tehnice nu au făcut decât să confirme logica şi credibilitetea „Programului Terra”. Ideile s-au materializat în „Programul Terra - Un atentat extraterestru asupra omenirii” – Editura Conexiuni – 1999.Cartea mea integrează textele vechi cu ştiinţele moderne, dar şi cu fenomenul OZN în complexitatea lui, cu paradoxurile istoriei antice şi contemporane, realizând o altfel de istorie a omului, neoficială, dar cu un răspuns mai adaptat şi mai coerent la întrebările cheie pe care ştiinţa oficială le ocoleşte.

Concluzia studiului meu este aceea că Terra este proprietatea unui complex de civilizaţii extraterestre. Civilizaţiile umane pasagere pe Terra, dezvoltate între două momente catastrofale induse de EI, sunt rezultatul unor programe de inginerie genetică practicate de fiinţe extraterestre. Apariţia lui Homo Sapiens acum circa 100.000 de ani, nu are nici o legatura cu presupuşii săi ascendenţi, ci strict cu fiinţe extraterestre ale căror programe sunt extrem de bine definite în textele vechi. Migraţia lui Homo Sapiens ... a fost una tehnologică cu nave de tip OZN, pe care Homo Sapiens le-a desenat prin peşteri, Homo de Neanderthal nu a dispărut în conflicul şi concurenţa cu Homo Sapiens, ci a fost exterminat tehnologic.

Conform cosmogoniilor şi majorităţii acestor texte: Biblia, Coranul, Enuma Elish, Cartea Tibetană a Morţilor, Cartea egipteană a Morţilor, Tăbliţelor de lut sumeriene, asiriene, hitite, Popol Vuh, Upanişadelor, Baghavad-gitei, Ramayanei, etc, spaţiul apariţiei primului om este situat undeva în Galaxie, în zone nu departe de sistemul nostru solar, majoritatea denumirilor de constelaţii venind din partea zeilor ce ne-au trimis textele vechi.

Acolo, nu departe de sistemul „nostru” solar, evoluţia naturală a formulei ADN a dus la apariţia primei fiinte umanoide capabilă să producă mijloace tehnice şi ...în cele din urmă să practice ingineria genetică. Acel moment a adus primul eveniment important galactic: saltul tehnologic în terapiile genetice. Următorul eveniment important a constat în punerea în evidenţă a corpului spiritual şi a structurii sale energetice - eterice, care deţine informaţie genetică. Înţelegerea dualităţii materie-energie a finţei umane a stat la baza saltului tehnologic în terapiile genetice ale fiinţelor extraterestre şi stă de asemenea la baza înţelegerii textelor vechi. Aceeaşi înţelegere avansată a structurii energetico-materiale a fiinţei umane dezvoltă astăzi în lumea noastră, de data aceasta, ştiinţe noi – bioholografia cuantică , ingineria genetică cu undă genetică ( Piotr Gariaev) fizica energiilor subtile - http://www.twm.co.nz/ind3.html , fizica undelor longitudinale (Tom Bearden) şi alte domenii revoluţionare în ştiinţe. Astăzi, aceste ştiinţe noi despre care nu învăţăm în nici un curs şcolar sau universitar (ştiinţă confiscată, interzisă)), postulează structura energetico-materială a fiinţei umane. Dacă fiinţa materială poate fi definită prin programul inclus în molecula ADN, fiinţa energetică aparţine unei structuri nu mai puţin complicate, definită prin ADN energetic informaţional, ce-şi are baza informaţională materială în însăşi molecula ADN , în aşa-zisul „gunoi” din ADN (Piotr Gariaev). Articolul de faţă nu reprezintă o introducere în acest domeniu, ci prezintă doar noţiuni necesare înţelegerii expunerii de mai jos. De la un astfel de nivel tehnologic, fiinţele umanoide galactice au imaginat o modalitate nouă de reproducere, asexuată, care pe lânga avantajele economice, asigură simplificarea formulei ADN cu fiecare şarjă de noi fiinţe şi o evolutie artificială, condusă. Modalitatea de reproducere a fiinţelor extraterestre constă în racordarea unui corp fizic produs în laborator la un corp spiritual compatibil genetic, obţinut în urma unor programe de inginerie genetică standardizate, desfăşurate pe diverse planete, printre care şi Terra. Această modalitate de reproducere este ieftină, un număr extrem de mic de fiinţe extraterestre – îngeri –zei (50-100) putând fi „mamă” şi „tată” unei întregi generaţii de indivizi extratereşti cu o anumită marcă genetică, produsă în limitele temporale ale unui program (4000-6000 de ani).

Practic, dintr-o formulă ADN iniţial extrem de complexă evoluată într-un timp galactic lung, greu de definit, "au explodat" o multitudine de variante ADN inteligente, s-au desprins ramuri - rase umanoide care, cu fiecare şarja de fiinţe devin mai inteligente şi îşi simplifică formula ADN. Călătoria în timp, distorsiunile temporale, fac imposibilă chiar şi pentru EI ordonarea clară succesiunea cronologică a diverselor mărci ADN în timpul Galactic. Cu alte cuvinte, nici măcar EI nu sunt în stare să prezinte ordonat arborele genealogic al creaţiei, evoluţia artificială şi încrengătura fiinţelor extraterestre. Cosmogoniile lăsate de zei pământenilor, uşor de pătruns pentru noi astăzi, nu fac nici ele prea multă lumină în acest domeniu. Maiasii însă, ne povestesc despre "ZEII NUMERE ÎNLĂNŢUIŢI ÎN MARELE TIMP" . Aceste numere sunt codificări numerice de mărci genetice produse în diverse segmente temporale, imposibil de ordonat cronologic.

Terapiile genetice sunt mai uşor de aplicat unui număr redus de gene. De aceea, cu fiecare program formula umanoidă ADN produsă a fost simplificată. De fapt, cea mai mare surpriza a proiectului – genomul uman - Human Genom Project – a fost găsirea unui număr de gene cu mult inferior celui estimat, adică de circa 20.000 până la 25.000 de gene faţă de cele peste 100.000 de gene estimate iniţial. Organisne simple, cum ar fi viermii, depăşesc omul ca număr de gene. Textele vechi chiar asta ne explică – modalitarea în care fiinţe extraterestre au simplificat formula ADN a unor culturi umane, recoltabile în perioada antichităţii.

Programele de inginerie genetică au avut drept obiectiv crearea unor populatii caracterizate prin simplitate, puritate genetică. Terra a fost împărţită în zone geografice distincte în care fiecare dintre grupurile extraterestre implicate în Programul Terra au produs câte o marcă genetică după chipul şi asemănarea lor. Ansamblul legilor lăsate de zei şi textele scrise au conţinut fără excepţie, sub multiple forme, în toate zone geografice LEGEA NONHIBRIDARII sau mai pe înţeles intredicţia de amestec genetic cu alte neamuri, sau chiar mai mult decât atât, a neamestecului familiilor (triburilor) unui popor – seminţie. Această, lege, de departe cea mai importantă din toată antichitatea a asigurat seriile genetice cu purirate crescută, necesare programelor LOR.

Rasele umane actuale, ca şi diversele subtipuri rasiale sunt rezultatul acţiunii mai multor zei (rase umanoide extraterestre) care, în programe de inginerie genetică usor diferite, au modelat omul "după chipul şi asemănarea lor", adică după standardul ADN produs la un moment dat. Producţia unei anumite mărci ADN necesară unei singure generaţii de fiinţe extraterestre acoperă perioada unui ciclu de evoluţie umană pe Terra, desfăşurat între două momente catastrofale, care pentru programul în curs se numesc "potop" şi "apocalipsă". Conform textelor vechi acesta este se pare al cincelea program consecutiv, desfăşurat în ultimii circa 20.000 de ani. Pe Terra sunt implicate în acest tip de programe mai multe civilizaţii extraterestre.

Mărcile genetice produse de grupurile extraterestre – toate un fel de verişori genetici, deşi uşor diferite, aveau în mare cam aceeaşi hartă genetică până înainte de Potop. La reluarea programelor de inginerie genetică de după potop, supercivilizaţia care a inginerat genetic poporul evreu a făcut un salt în simplitate genetică şi s-a scindat genetic de restul de supercivilizaţii ce desfăşoară programe similare pe Terra. Am explicat acest lucru pe larg în „Programul Terra”.

Zeii evreilor le-au lăsat acestora Biblia, Zoharul şi multe alte texte vechi. Vă întrebaţi cum aş putea să dau crezare unor texte ce vin de acum mii de ani... În urmă cu ani de zile descriam în „Programul Terra” modalitatea în care zeii au implantat textele vechi în mintea omului şi anume implant de informaţie sub hipnoză. Astăzi graţie înţelegerii modului de funcţionare a armelor scalare psihotronice cu potenţial cuantic (Tom Bearden), avem posibilitatea să descifrăm cu mai mare exactitate nivelul, modul şi exactitatea cu care textele vechi au devenit un implant mental pentru cei ce le-au aşternut pe hârtie.

Vă redau spre exemplu întâlnirea dintre înger şi Iezechiel prezentă în Biblie în Iezechiel cap 2:

3. Acela mi-a zis: “Fiul omului, am să te trimit la fiii lui Israel... (cu mesajul)

8. Tu, însă, fiul omului,....Deschide-ţi gura şi mănâncă ce am să-ţi dau!

9. Şi primind eu, am văzut o mână întinsă şi în ea o hârtie strânsă sul.

10. Şi a desfăşurat-o înaintea mea, şi am văzut că era scrisă pe o parte şi pe alta: plângere, tânguire şi jale era scris în ea. (Iezechiel cap.2)

Continuăm cu Iezechiel cap. 3..

1. Apoi mi-a zis: “Fiul omului, mănâncă ceea ce ai dinainte, mănâncă această hârtie şi mergi de grăieşte casei lui Israel”!

Adică, fiul omului, fii conţinătorul acestui implant şi mergi şi decodifică informaţia pentru casa lui Israel.

2. Atunci eu mi-am deschis gura şi Acela mi-a dat să mănânc cartea aceea.

Operaţiunea de implantare a început.

3. Şi mi-a zis: “Fiul omului, hrăneşte-ţi pântecele şi satură-ţi lăuntrul tău cu această carte pe care ţi-o dau Eu”! Şi eu am mâncat-o şi era în gura mea dulce ca mierea.

Citiţi: Omule, fii conţinătorul acestei informaţii! Acesta este mesajul. Iezechiel conţinea acum implantul; mesajul acestuia putea fi decodat de către el însuşi.

4...”Fiul omului, scoală şi mergi la casa lui Israel şi le spune cuvintele Mele”

Adică, mergi şi decodifică informaţia pentru casa lui Israel.

5. “Căci nu eşti trimis la un popor cu grai necunoscut şi cu limba neînţeleasă, ci la casa lui Israel.

6. Nici la mai multe popoare cu grai necunoscut şi cu limbă neînţeleasă, ale căror cuvinte nu le-ai pricepe...chiar la unele de acelea de te-aş trimite, ele tot te-ar asculta”.

Ideea este aceea că mesajul nu era scris într-o limbă anume, ci conţinea “filmul mesajului” codificat în frecvenţele tipice memoriilor fiinţei energetice Iezechiel Decodarea lor se face simplu de către creier, care are acces la acest tip de informaţie. În acest mod, amintirea lui Iezechiel, cunoştinţele lui, sunt mult îmbogăţite. El constată dintr-o dată că ştie. În felul acesta, va putea de exemplu să ne comunice complicatele date ale construcţiei templului lui Dumnezeu din Ierusalimul ceresc. Un muritor de rând poate să citească cele câteva pagini de date cifrice exacte de 100 de ori, fără a reţine nici un sfert dintre detalii...

Am adunat multe astfel de exemple de implantare de informaţie în „Programul Terra”. Toate textele vechi conţin o acuitate excepţională a informaţiei. Cine crede spre exemplu că acupunctura este o ştiinţă chinezească se înşală. După părerea mea este mai mult decât o metodă de tratament energetic, este de fapt un instrument lăsat în dar, al căror beneficiar în cele din urmă sunt... EI. Corpurile spirituale (energetice) pentru a fi recoltabile trebuiau să fie în bună stare de sănătate energetică. Numai cine nu a văzut Nei Jing Su Wen - tratatul de bază de acupunctură chineză ar putea crede că este vorba de o producţie umană. Exactitatea, imensitatea, complexitatea şi abstractul noţiunilor incluse exclud această posibilitate. Astăzi avem o posibilitate tehnică relativ limitată de-a verifica adevărurile din Nei Jing Su Wen. Un singur fapt ştim că acupunctura funcţionează numai dacă respectăm indicaţiile de acolo...

Mă întorc la textele implantate în Canaan...

Din aceste texte tot evreul ştie că este diferit de restul lumii, dar nici unul dintre ei nu ar putea spune cu exactitate în ce constă diferenţa. Articolul de faţă exact acest lucru îşi propune – definirea diferenţei dintre evrei şi restul lumii, prin aflarea semnificaţiei numărului 666.

Am subliniat mai devreme faptul că pentru decodarea textelor vechi şi evident a semnificaţiei numărului 666 sunt necesare cunoştinţe privind fizica energiilor subtile, structura energetică a fiinţei umane, genetică, etc. Numărul 666 apare în Biblie, carte care din punct de vedere tehnic, este opera creatorilor poporului evreu. Ani de-a rândul am aşteptat ca tehnica modernă să poată da răspunsul la întrebarea: Ce reprezintă 666? Aşteptările au fost deşarte, căci răspunsul nu este unul chiar atât de tehnic, ci unul ce ţine mai mult de perspicacitate şi în principal de informaţie. Aceeaşi creatori au dat şi răspunsul, dar într-un alt text vechi ce le aparţine şi anume în ZOHAR. Răspunsul nu este unul direct, ci unul relativ ascuns printre cele 23 de volume ale Zoharului, unul ce nesesită cunoaştere în câteva domenii adiacente textelor vechi.

Şi acum să trecem în miezul problemei. Din "Apocalipsa -13" aflam:

16. Şi ea (fiara) îi sileste pe toti, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogati şi pe cei saraci şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte ,

17. Încât nimeni să nu poată cumpara sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică, numele fiarei sau numărul numelui fiarei.

18. Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere sa socoteasca numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.

Pista regăsirii codului numeric 666 în anumite persoane - oameni, este greşită. Codul 666 este "număr de om", oricare ar fi el, însă, compatibil genetic cu creatorii programelor de inginerie genetică din afara spaţiului evreu. Reprezintă o structură genetică cunoscută de mii de ani, din momentul scindarii evolutiei genetice programelor de inginerie genetică, respectiv a conflictului dintre aşa-zişii Dumnezeu si Satana.

Să vedem dacă avem priceperea necesară să socotim numărul!... Cu ce se ocupă oare programele zeilor? Ce rost au ele? Totul este creat pentru perpetuarea şi perfecţionarea genetică a speciilor extra/intraterestre. Textele vechi operează cu fiinţa energetică şi nu cu cea somatică, fizică. Toate analizele de fineţe asupra omului, se fac asupra structurii fiinţei energetice. ”Numărul de om” este un număr de fiinţă energetică şi nu are nici o legătură cu ADN-ul somatic, ci exclusiv cu ADN energetic informaţional.

Anatomia energetică a fiinţei umane se regăseşte în diverse texte vechi, principala zonă de provenienţă a informaţiilor fiind medicina orientală, în special acupunctura.

Scheletul de bază al corpului energetic este reprezentat de 14 meridiane principale. Dintre acestea, douăsprezece sunt pereche-situate bilateral, iar două dintre acestea fiind situate pe linia care împarte corpul în două jumătăţi atât anterior cât şi posterior (meridianele Ren Mai şi Du Mai). Racordul dintre corpul fizic şi fiinţa energetică este extrem de intim, ADN-ul material şi „oglinga” lui – ADN-ul energetic informaţional, se întrepătrund în fiinţa energetică om.


De-a lungul meridianelor principale sunt înşirate punctele de acupunctură, veritabile porţi somato-energetice, în număr de 361, adică 52 de puncte mediane situate pe cele două meridiane centrale, care realizează împreună un veritabil canal central de energie, la care se adaugă 309 puncte cu locaţie dublă bilateral stânga-dreapă. De fapt în total vor fi 309x2+52=618+52=670 de puncte.

Şapte dintre punctele de acupunctură situate pe linia mediană, corespund unui număr de 7 (6 după alte şcoli) chakre energetice primare - veritabili centri energetici primari de control al fiziologiei corpului somatic aflaţi în relaţie directă cu glandele endocrine.


Tehnica modernă reuşeşte să pună în evidenţă meridianele şi punctele de acupunctură. Cel mai spectaculos moment al acestor căutări consider că este tehnica de punere în evidenţă a meridianelor principale de acupunctură cu radionuclizi – Techneţiu radioactiv. Tehnica există din 1984 şi a fost imaginată în România de dr. Bâgu Virgiliu de la Galaţi.

Proprietăţile fizico-chimice ale punctelor de acupunctură au permis evidenţierea, reidentificarea şi înţelegerea la nivelul tehnicii actuale a ceea ce se întâmplă în punct. În principal, porţile somato-energetice se diferenţiază de punctele indiferente ale pielii prin: potenţiale electrice crescute - până la 300mV; valori mari ale capacităţii electrice – până la 1 F;- rezistenţă electrică scăzută – 20-250 m; respiraţie cutanată crescută evidenţiabilă prin emisie crescută de bioxid de carbon; temperatură locală mai mare; emisie fotonică crescută de 1,5 ori faţă de punctele indiferente (ştim că anticii au “văzut” energia „băltind” în punctele de acupunctură); emisie de semnale sonice cu frecvenţa de 2-15 Hz.

Sistemul energetic este în continuă activitate, iar nivelul acesteia este în funcţie de integrarea în mediu, de starea de sănătate. Boala modifică fiziologia şi morfologia punctului care suferă variaţii de dimensiune (se deschide sau se închide) şi de caracteristici fizice enunţate mai sus.


Datele privind localizarea şi prezenţa punctelor în diverse texte vechi nu sunt unitare de la zonă la zonă geografică. În primul rând, deşi acupunctura s-a practicat în antichitate la scară largă de la Orientul Îndepărtat şi până la Egipt, Dacia, instrucţiunile de predare ale acupuncturii au fost diferite, dar chiar şi hărţile energetice au diferit mai mult sau mai puţin. Clasic se consideră că şcoala chineză a fost prima, dar la fel se pot lăuda şi japonezii, coreenii sau vietnamezii. În fiecare dintre aceste state există mai multe şcoli.

Lumea occidentală s-a lămurit cu greu că medicina energetică orientală – acupunctura - funcţionează la fel de bine ca şi medicina somatică occidentală. În acord cu absurdul timpurilor pe care le trăim, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) acceptă metoda de tratament, dar s-a sesizat cu privire la metode şi la existenţa diferenţelor dintre hărţile chinezeşi, japoneze, coreene etc. Diferenţele principale dintre şcoli se referă mai ales la punctele situate bilateral, în afara canalului central format de meridianele centrale. Aceste două meridiane principale mediane conţin pentru toate rasele orientale 52 de puncte. Variaţia punctelor bilaterale este de la 309x2=618, la 313x2=626. Variaţia numărului total de puncte a fost de la minim 618+52=670, până la minim 626+52= 678. De aceea, reprezentanţi ale diferitelor şcoli de acupunctură Coreea de Sud, Japonia şi China au început în 1980 sub auspiciile OMS un program de standardizare a locaţiei şi denumirii punctelor de acupunctură. În 2005 s-au întâlnit în Filipine sub pentru a evalua rezultatele.

Rezultatele preliminare au constat printre altele în admiterea că harta umană conţine 14 meridiane principale de acupunctură cu 361 de puncte. Totuşi, locaţia a 92 de puncte dintre cele 361 a fost pusă sub semnul incertitudinii, a discuţiilor aprinse. În final, s-a ajuns la un consens asupra locaţiei a 77 de puncte dintre cele 92, 15 puncte fiind în continuare în dispută. OMS le-a trasat ca o sarcină de partid, încheierea discuţiilor privind cele 15 puncte până în 2006. Aberaţie mai mare nici că se poate... Este ca şi cum OMS ar vrea să standardizeze culoarea pielii sau forma ochilor tuturor locuitorilor planetei. Gândirea lor materialistă nu poate accepta că pe lângă diferenţe somatice, rasele mai au şi diferenţe în structura energetică. Diferenţele somatice dintre rase nu sunt decât expresia vizibilă a diferenţelor structurale genetice dintre ele; structura „invizibilă”a fiinţei urmează şi ea diferenţele structurale rasiale. Diferenţele de hărţi energetice exprimă diferenţele genetice dintre chinezi, care nici ei nu sunt unitari genetic, japonezi, coreeni, vietnamezi, etc.


În toamna anului 2004 am început să citesc Zoharul. Această lucrare este o explicaţie tehnică extrem de avansată a Torei (primelor cinci capitole ale Bibliei). Este cartea de bază a cabalei, carte din care se pare că nimeni nu a înţeles nimic până acum sau mai bine zis fiecare a înţeles ce vrea, susţinând că de fapt a înţeles pe ici pe colo câte ceva... Este de departe cel mai greu text dintre toate şi am avut noroc să dau de el după ce am scris primele adiţii ale Programului Terra. De ce este greu? Daca aş fi început investigaţiile mele cu Zoharul, nu aş fi avut nici o şansă să pricep ceva. Zoharul se adresează celui care deja cunoaşte nu numai mecanismele de bază ale programului, ci are deja o înţelegere avansată asupra lui şi mai ales o cunoaştere bună asupra fiinţei energetice OM. Scriam în ediţiile trecute ale cărţii mele că tradiţia ebraică vorbeste de şapte nivele de încodare a Bibliei, şapte nivele ce depind de dezvoltarea ştiinţelor. Zoharul este practic un decodor al Bibliei.Aproape întregul Zohar operează cu structuri energetice ale viului, explică într-o amănunţime uluitoare selectarea grupele de gene ADN energetic informaţional care au dus la construirea actualului program de inginerie genetică a poporului evreu.Aceste grupe de gene - fragmente de ADN energetic informaţional, evident corespunzătoare unor structuri materiale ADN au fost denumite cu litere – actualele litere ebraice, structuri mai mari genetice ADN energetic informaţional (mai multe litere) au fost au format nume proprii care denumesc de fapt variante de structuri genetice în ADN energetic informaţional folosite de-a lungul programului. Aceleaşi litere ebraice au fost folosite la scrierea Zoharului, Bibliei şi altor texte, care înţelegeţi au un anume caracter de „viu”. Limbajul ADN în structuri materiale/subtile este folosit în Zohar într-o formă extrem de avansată, fascinantă. Este de departe cea mai antrenantă lucrare pentru creierul uman. Multe dintre răspunsuri, printre care şi cel aflat în discuţie în acest articol se află în Zohar.

Zoharul are o modalitate extrem de complicată de-a diseca fiinţa energetică om. Scheletul energetic este împărţită în trei coloane principale, dreapta în culoare spectrală roşie, stânga în culoare spectrală albă şi colana centrală – verde. Mii de versete disecă anatomia acestor coloane în cele mai felurite moduri. Conform Zoharului însuşi, cartea conţine 3000 de metaforizări ale celor trei coloane.Adică circa 10% din Zohar se ocupă cu analizarea celor trei coloane. Acestea ne ajută să le înţelegem structura şi funcţia.

Vol. 12 Tetzaveh cap 11.

94.... Copiii lui Israel produc (scot) devreme din SHOFAR (instrument muzical antic din corn de bou folosit de evrei in scopuri religioase) un sunet care este o combinaţie de foc, apă şi aer – şi anume COLOANA CENTRALĂ CARE ESTE COMBINAŢIA CELOR TREI COLOANE. Ele devin una , care răsare şi loveşte acea pietră preţioasă colorată în acele trei culori care sunt alb, roşu şi verde, care reprezintă cele trei coloane combinate in acest sunet...

Am remarcat mai sus faptul că punctele de acupunctură – centri energetici – emit semnale sonore. De fapt orice moleculă organică emite semnale acustice. Legăturile dintre cele trei coloane sunt intrinsece, căci materia şi energia din noi sunt parte dintr-un întreg. Cele două coloane laterale –„mănunchirile” celor 12 medidiane de acupunctură bilaterale sunt strâns legate energetic de coloana centrală energetică şi chiar şi între ele. Dacă privim hărţile de acupunctură (imagine anterioară + imagine posterioară a omului cu mâinile întinse în sus) traseelor celor 12 meridiane de acupunctură pereche – bilaterale ce încep fie de la degetele de la mâini , fie de la degetele de la picioare, au aspect grosier de coloane laterale. Mai mult decât atât, cele 12 meridiane laterale sunt cuplate bilateral două câte două - câte două meridiane Yang şi câte două meridiane Yin organizând fluxurile longitudinale energetice, căte 6 de fiecare parte – denumite cele 6 axe energetice sau cele 6 nivele energetice, 3 Yang şi trei Yin, ca în figura de mai jos.

Fiecare dintre coloane are o anumită valoare numerică ce ţine de numărul de „pietre preţioase” – centri energetici - pe care le conţine ca şi în funcţie de literele (structuri genetice în ADN energetic informaţional) din care este formată, fiecare literă având o anumită valoare numerică.

Să vedem cum arată coloanele laterale ale standardului zeilor evreilor:

VOL. 22 -1 VAETCHANAN CAP 9

66. Există 613 porunci (centri de comandă) în aceste flori de crin care reprezintă părţile corpului ce aparţin celor două laturi (coloane) conform secretului „Hashem trebuie să fie unul singur, iar numele Lui –Unul”. Printre ele se înalţă acel aur care răsare dintre ele. Oriunde ar fi aceste flori de crin, aceasta este unificarea părţilor corpului ce aparţin celor două laturi care ascensionează spre coroana de aur ce răsare dintre ele. Acesta este secretul mărului(pom) ce răsare dintre copacii pădurii şi a crinului printre spini...

Fiecare centru energetic de pe părţile laterale are legături cu coloana centrală, care practic se naşte din canale energetice complicate ce pornesc din zonele laterale. După intrepretarea mea, Hashem reprezintă structurile energetice aparţinând coloanelor laterale. Coloana centrală este „născută”, se dezvoltă între şi din coloanele laterale, are legături intrinseci cu ele.


Iată alte formulări:

V0l 19 Balak – cap 44 - 437. Când Regele care este Zeir Anpin se cuplează cu Matron care este Malchut această coroană este ridicată şi se aprinde pe capul lui Matron prin aceasta înţelegându-se faptul că activităţile menţionate mai sus au loc numai când Zeir Anpin (coloana centrală) se uneşte cu Malchut (coloanele laterale). Apoi o coroana mai înaltă coboară spre Zeir Anpin (coloana centrală – nota autorului) care este împodobită de jur împrejur cu pietre preţioase şi lumini şi flori. Ea este echipată cu şase cercuri (şase chakre energetice – nota autorului) spre cele şase capete ale lumii care sunt purtate de către cele şase aripi ale vulturului. Cincizeci de struguri înconjoară această coroană încrustată de către Ima de sus, Binah. Ei sunt împodobiţi cu pietre preţioase ale căror culori sunt alb, roşu, verde, negru şi purpuriu, cu 613 lumini spre fiecare şi în toate direcţiile.

Sau o ultimă formulare: 49. Ki Tetze cap 8.

53. Acesta este ”Este numele Meu” ”Yud-Hei”, „pentru totdeauna şi acesta este numele meu comemorativ (ancestral), Vav-Hei”. Shmi plus Yud-Hei au valoarea numerică 365, şi Zichri plus Vav-Hei au valoarea numerică de 248. Toate împreună au valoarea numerică 613, care denumeşte cele 613 cele 613 porunci (centri de comandă) date copiilor sfinţi astfel încât ei vor avea parte la numele Lui. Acesta este înţelesul expresiei „pentru partea lui Hashem în poporul Lui“


Ştim bine acum că punctele de acupunctură, veritabili centri energetici, emit lumină. Textele chinezeşti şi în general orientale le descriu la fel. Interesant este că aceste puncte bilaterale, ale celor două coloane laterale sunt în număr impar - 613. De fapt, nici nu este aşa de ciudat, căci fiecare punct este în legătură cu organe şi funcţii, iar corpul omenesc este asimetric având o inimă, un ficat, un pancreas, doi plămâni asimetrici etc.


Să vedem acum ce surprize ne oferă coloana centrală (meridianele principale mediane (centrale) Ren Mai –anterior - 24 puncte + Du Mai - posterior- 28 puncte = 52 puncte). Aceste două meridiane aclătuiesc “mica circulaţie energetică”, dar funcţia lor este extreme de importantă căci, pe lângă legăturile directe cu organelle vitale,meridianul Ren Mai situat anterior Yin–controlează ansamblul energiei Yin şi a meridianelor Yin, iar Du-Mai - situat posterior –Yang - controlează ansamblul energiei Yang şi a meridianelor Yang. Tradus în termenii Zoharului coloana centrală (RenMai +Du Mai) controlează energetic coloanele laterale, fiecare meridian (Ren Mai sau Du Mai) câte jumătate din energia fiecărei coloane sau altfel spus, Ren Mai controlează cele 3 axe energetice Yin de fiecare parte, iar Du Mai controlează cele trei axe energetice Yang bilateral.
Practic, explicaţia de mai sus este foarte simplistă , schematică, în fapt controlul energetic, relaţia dintre meridiane, energii, centri energetici şi organe - structuri somatice, fiind extrem de complicată atât în Zohar cât şi în detaliul şcolilor asiatice de acupunctură.


Am explicat pe larg în Programul Terra că evoluţia genetică a fiinţelor extraterestre se face spre simplitate genetică. Geneticienii programului evreu au făcut un salt în evoluţia genetică artificială prin simplificarea structurii coloanei centrale. De fapt, această coloană centrală – care conţine cele două meridiane principale mediane – cu cele 52 de puncte este cel mai greu de simplificat, căci aici se regăsesc toate chakrele, toţi centri principali energetici. Reducţia a fost importantă, de la 52 de puncte la 45 de puncte şi s-a făcut pentru prima dată la fiinţa de laborator ADAM. Restul „zeilor” ce au avut programe de inginerie genetică (în India, China, Egipt, Dacia, Mesopotamia, etc) au continuat programele pe o coloană centrală cu 52 de puncte.

VOL 13 Pekudei 39. "Aceasta este Tora jertfei arse"

Rabbi Shimon a spus: Am studiat versul ”Hashem, Tu prezervi omul si bestia” (Tehilim 36:7). Ofranda de om vine cu siguranta din partea omului, ANUME, STUDIUL TOREI SI RUGACIUNEA, iar cea a bestiei vine din din partea bestiei, ANUME, SACRIFICUIL PE ALTAR. De aceea, ca urmare este scris ”daca oricare om dintre voi aduce o jerfta” (Vaiykra 1:2); cu sigurata aceasta se refera la un om, a carui sacrificiu este cel al TOREI SI A RUGACUINII, pentru a lega nodul in cinstea secretului omului, CARE ESTE ZEIR ANPIN, IN SECRETUL LUI YUD HEI VAV HEI CU VALOAREA NUMERICA 45, VALOAREA NUMERICA AL OMULUI (ADAM), dupa care SA FIE SACRIFICAT PE ALTAR PENTRU A URCA CATRE MALCHUT, SECRETUL LUI YUD HEI VAV HEI A LUI 52 CA VALOARE NUMERICA, VALOAREA NUMARICA A BESTIEI (HEB. BEHEMAH). ”Al vitei” (Ibid.). Totul se afla in secretul omului si al bestiei, precum am spus, acesta este motivul secret care necesita ambele sacrificii: de om si de bestie. Veniti sa vedeti: Cand Cel Sfant, binecuvantat sa fie a creat lumea, El i-a creat astfel, om si bestie.


Versetul este extrem de important. Ne spune că zeilor evreilor clasifică fiinţele umane în două mari categorii şi anume în oameni (evrei – cu coloană centrală a cărei valoare numerică este 45 – adică 45 de puncte ) şi bestii (fiinţe umane cu coloană centrală a cărei valoare numerică este 52 – practic tot restul fiinţelor umane de pe Terra).


Conform Zoharului, evreii compatibili genetic cu creatorii lor conţin 4 „litere” (structuri genetice standard ADN-EI) denumite YUD-HEI-VAV-HEI, iar coloana centrală este asimilată literei VAV. Coloana centrală este cea care dă denumirea de – Spirit Sfânt. Coloana centrală este cea care defineşte apartenenţa unui aşa-zis evreu la cele două categorii: oameni sau bestii. Chiar dacă în coloanele laterale apare o structură în plus chestiunea nu este extrem de gravă. „Judecarea” aspirantului la o nouă viaţă în „ceruri” este determinată de valoarea numerică a coloanei centrale. Este şi logic, pentru că acolo a avut loc cea mai mare reducţie structurală. Atunci când se fac referinţe în Zohar la valorile numerice ale coloanelor, de obicei se consideră separat coloana centrală denumită şi Zeir Anpin şi cele două laterale - Malchut. Diferenţele esenţiale sunt la nivel de colană centrală şi nu la nivelul coloanelor laterale. Putem acum să calculăm valoarea numerică – marca genetică a evreilor: 613+45=658


Zoharul urmăreşte arborele genealogic al întregului program de inginerie genetică al poporului evreu de la Adam , până la Iacob – capul de serie genetică al evreilor.

Cartea specifică valorile numerice ale nodurilor genetice importante. Adam a fost prima fiinţă cu coloană centrală cu valoare numerică de 45. Avram, Isaac, Iacob şi încă câţiva până la Iacob, toate fiinţe de laborator, au avut coloană centrală de 45 puncte. Zoharul specifică şi valoarea numerică minimă – de 63 a celei mai simple fiinţe umanoide, adică câteva caractere genetice – 18 centri energetici în jurul coloanei centrale de 45 de centri. Nodurile genetice importante, fiind fiinţe de laborator, au avut arhitectură genetică simplă: Avram – valoare numerică 248, Isaac - valoare numerică 208, Pinchas – unul dintre rabinii care au avut implantat şi au scris Zoharul – valoare numerică 208 (fiinţă de laborator), etc.


Observăm că şi valoarea de 613 pentru coloanele laterale corespunzătoare celor 12 meridiane de acupunctură pereche este mai mică decât oricare dintre valorile orientale calculate mai sus (variaţie asiatică de la 618 la 626), ceea ce înseamnă o reducere maximă a structurii genetice energetice.

Celelalte marci genetice variază numeric cel puţin de la 670 (618+52) la 678 (626+52).

Tot Zoharul ne spune într-un capitol intitulat “tipuri de impuritate”că pe Terra există 125 de variante genetice umane toate cu un canal central de 52 de puncte. În mod sigur fiecare „număr de om” (marcă genetică) are mai multe subvariante genetice.


VOL 15 Acharei Mot 71. Feluri de impuritati

Am învăţat că că 125 de feluri de impurităţi ce au coborât pe pământ vin din partea Şarpelui cel puternic, şi cele mai mari 27 dintre ele ţin de unirea femeii cu acesta... Sanctuarul lui Hashem a fost pângărit de păcatele omului.


666 este format din 614+52, adică numărul imediat superior lui 613 –valoarea numerică a coloanelor laterale în programul genetic al poporului evreu + coloana centrală standard al restului omenirii de 52 de puncte. Altfel spus 666 reprezintă minimul de incompatibilitate genetică cu programul evreu atât la nivel de coloane laterale 614>613, cât şi la nivel de coloană centrală 52>45. Toate mărcile genetice cu valoare numerică egală sau mai mare de 666 reprezintă din punctul de vedere al supercivilizaţiei extraterestre a programatorilor evreilor „numărul fiarei, care este „număr de om”.


Ştim bine din toate celelalte texte vechi sau din mitologii că restul programelor de inginerie genetică au avut loc sub semnul Şarpelui. De la Şarpele cu Pene - Quetzalcoatl din America Centrală, până la dragonii Asiei, şerpii Indiei, cobra tămăduitoare a Egiptului antic, şarpele Mesopotamiei, şarpele cu nouă codiţe păzitor al casei din Dacia, avem de-a face cu „şerpi – zei” pe toate continentele Terrei inclusiv în Australia şi Africa. Să fie aparenţa de lungime mai mare a coloanei centrale de 52 de centri energetici la baza denumirii de şerpi pentru zeii celorlalte rase? S-ar putea...

Conform tradiţiei sanskrite Şarpele Kundalini este un canal energetic ce porneşte de la baza coloanei şi urcă cranial printre (prin) chakre. Este canalul care echilibrează energia organismului şi integreaza fiinţa în mediu şi în Univers.În multe locuri ale teritoriului geto-dacic apare inscripţionat 666, sub forma "SSS" sau "CCC" - 6 grecesc sau VIVIVI - 6 latin. Astfel de locuri sunt complexul de la Sarmisegetuza, opaiţul de la Drobeta, o placă de marmură de la Tomis, o placă de marmura de la Tetovo (Macedonia).
Legătura dintre codul numeric 666 şi geto-daci este usor deductibilă din "rugamintea unei femei gete" găsită la Tomis. Strălucitoare, Curată, Măreaţa doamnă, Sunt credincioasă. Sunt cu trei de şase. Dar atât te rog, Cândva să mă ajuţi Să renasc. Decodarea textului este simplă: Zeule, sunt compatibilă genetic cu tine; mai mult decât atât, deţin "numărul de om", codul numeric al mărcii genetice 666; este aproape sigur că mă vei reîncarna într-o fiinţă extraterestră. În concluzie, codul numeric 666 codifică marca genetică a geţilor sau şi a geţilor.


Asta înseamnă în accord şi cu cele scrise anterior în “Programul Terra”, că în afara programului ce a vizat poporul evreu, programul de inginerie genetică desfăşurat în Dacia a fost unul de calitate excepţională. Excluzând programul ce a creat poporul evreu, 666 reprezintă cel mai mic „număr de om” de pe Terra.


Din punct de vedere practic, un om este foarte uşor de evaluat genetic. Aparate simple – respectiv –detectoarele de puncte de acupunctură pot determina numărul de puncte. Teoretic se pot redesena hărţile energetice specifice fiecărei rase umane. A practica acupunctură tradiţională chineză sau japoneză pe un european poate implica o anumită marjă de eroare. Astăzi există tehnica necesară redesenării acestor hărţi.


Problematica dezbătută în acest articol o veţi găsi disecată amănunţit în ediţia viitoare a Programului Terra, a cărei apariţie este estimată pentru această iarnă.


Cele scrise mai sus au legatură, cu ştiinţa, cu textile vechi, cu decodari fascinante şi nicidecum cu aberaţiile sectelor “sataniste”, care n-au înţeles nimic din esenţa vieţii şi valorilor umane în general.


Toni Victor Moldovan Bibliografie:


Biblia

The Zohar - în traducerea Rav Shimon bar Yochai- Kabbalah Learning Center - The 2003 Revised Edition


P.P. Gariaev, M.J. Friedman, and E.A. Leonova- Gariaeva - Crisis in Life Sciences. The Wave Genetics Response. - http://www.emergentmind.org/gariaev06.htm

C. Ionescu –Târgovişte – Teoria şi practica acupuncturii moderne –Editura Academiei Române 1993

Toni Victor Moldovan – Programul Terra – Un atentat extraterestru asupra omenirii – Editura Conexiuni – Sibiu 2001

http://www.acupuncturetoday.com/mpacms/at/article.php?id=30035

http://www.prahlad.org/pub/bearden/scalar_wars.htm

http://www.twm.co.nz/ind3.html

poze:

http://www.discover-eleuthera-bahamas.com/images/acupuncture-chart-dr.-bacchus.jpg http://www.chronic-pain-haven.com/Acupuncture-Chart.gif

http://kingsenterprises.com/images/ChakraOne.JPG

http://www.rickrichards.com/chakras/chakra_man1.jpg http://www.3rdeyeguidance.com/chakra/chakraside.jpg

http://www.indianetzone.com/1/images/493_kundalini_chakras.jpg

http://content.answers.com/main/content/wp/en/d/d9/YaxchilanDivineSerpent.jpg

http://www.dancingshakina.com/chakra_dragon_new_exp.jpg

http://www.heartofhealing.net/images/Kundal1.gif

http://www.lingshu.org/img/ren_trasp.gif