START NOUTATI EDITORIALE COSMOTEISM LECTURI ON LINE CUM NE HRANIM MAGAZIN PARAPSIHOLOGIC
Cuprins:

(93)
Programul Terra
Toni Victor Moldovan(10)
Divina impostura
Alexandru Ciobanu(11)
Persia si dispersia
Alexandru Ciobanu(30)
Inapoi in viitor
Maria Tiriboi(646)
Regatele pierdute
Zecharia Sitchin(437)
Capcana ingerilor
Alexandru Ciobanu(9)
Paradisul dispretului
Alexandru Ciobanu(667)
Secretul suprem vol I
David Icke(12)
Planeta Ipocritilor
Alexandru Ciobanu(13)
Cruciada globalizarii
Alexandru Ciobanu(656)
Razboiul zeilor
Zecharia Sitchin(657)
Trepte spre cer
Zecharia Sitchin(871)
A douasprezecea planeta
Zecharia SitchinRAFINAREA GENETICA - ATESTARE BIBLICA

(EXODUL 34,14) Să nu te închini înaintea unui alt dumnezeu; căci Domnul se numeste gelos, este un Dumnezeu gelos. Fereste-te să faci legămînt cu locuitorii tării, ca nu cumva, curvind înaintea dumnezeilor lor, si aducîndu-le jertfe, să te poftească si pe tine, si să mănînci din jertfele lor, ca nu cumva să iei din fetele lor neveste fiilor tăi, si astfel fetele lor curvind înaintea dumnezeilor lor, să tîrască si pe fiii tăi să curvească înaintea dumnezeilor lor.

(NEEMIA 1,8) Adu-ti aminte de cuvintele acestea pe cari le-ai dat robului Tău Moise să le spună: Cînd veti păcătui, vă voi risipi printre popoare; dar dacă vă veti întoarce la Mine, si dacă veti păzi poruncile Mele si le veti împlini, atunci, chiar dacă veti fi izgoniti la marginea cea mai depărtată a cerului, de acolo vă voi aduna si vă voi aduce iarăs în locul pe care l-am ales ca să locuiască Numele Meu acolo.

(1 IMPARATI 11,1) 1 Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui Faraon; Moabite, Amonite, Edomite, Sidoniene, Hetite, care făceau parte din neamurile despre care Domnul zisese copiilor lui Israel: Să nu intrati la ele, si nici ele să nu intre la voi; căci v-ar întoarce negresit inimile înspre dumnezeii lor." De aceste neamuri s-a alipit Solomon, tîrît de iubire. A avut de neveste sapte sute de crăiese împărătesti si trei sute de tiitoare; si nevestele i-au abătut inima. Cînd a îmbătrînit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alti dumnezei; si inima nu i-a fost în totul a Domnului, Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. Solomon s-a dus după Astartea, zeita Sidonienilor, si după Milcom, urîciunea Amonitilor. Si Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului, si n-a urmat în totul pe Domnul, ca tatăl său David. Atunci Solomon a zidit pe muntele din fata Ierusalimului un loc înalt pentru Chemos , urîciunea Moabului, pentru Moloh, urîciunea fiilor lui Amon.
(NUMERI 31,1) Domnul a vorbit lui Moise, si a zis: Răsbună pe copiii lui Israel împotriva Madianitilor, apoi vei fi adăugat la poporul tău. Moise a vorbit poporului si a zis: Înarmati dintre voi niste bărbati pentru ostire, si să meargă împotriva Madianului, ca să aducă la îndeplinire răzbunarea Domnului împotriva Madianului. Să trimeteti la oaste cîte o mie de oameni de semintie, din toate semintiile lui Israel.

Au luat dintre miile lui Israel cîte o mie de oameni de semintie, adică douăsprezece mii de oameni înarmati pentru oaste. Moise a trimes la oaste pe acesti o mie de oameni de semintie, si a trimes cu ei pe fiul preotului Eleazar, Fineas, care ducea uneltele sfinte si trîmbitele răsunătoare. Au înaintat împotriva Madianului, după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul; si au omorît pe toti bărbatii. Împreună cu toti ceilalti, au omorît si pe împăratii Madianului: Evi, Rechem, tur, Hur si Reba, cei cinci împărati ai Madianului; au ucis cu sabia si pe Balaam, fiul lui Beor.

Copiii lui Israel au luat prinse pe femeile Madianitilor cu pruncii lor, si le-au jăfuit toate vitele, toate turmele si toate bogătiile. Le-au ars toate cetătile pe cari le locuiau si toate ocoalele lor. Au luat toată prada si toate jafurile de oameni si dobitoace; si pe cei prinsi, prada si jafurile, le-au adus lui Moise, preotului Eleazar, si adunării copiilor lui Israel, cari erau tăbărîti în cîmpia Moabului, lîngă Iordan, în fata Ierihonului.
Moise, preotul Eleazar, si toti mai marii adunării, le-au iesit înainte, afară din tabără. Si Moise s-a mîniat pe căpeteniile ostirii, pe căpeteniile peste o mie si pe căpeteniile peste o sută, cari se întorceau dela război.

El le-a zis: Cum? Ati lăsat cu viată pe toate femeile? Iată, ele sînt acelea cari, după cuvîntul lui Balaam, au tîrît pe copiii lui Israel să păcătuiască împotriva Domnului, în fapta lui Peor; si atunci a izbucnit urgia în adunarea Domnului. Acum, dar, omorîti pe orice prunc de parte bărbătească, si omorîti pe orice femeie care a cunoscut pe un bărbat culcîndu-se cu el; dar lăsati cu viată pentru voi toti pruncii de parte femeiască si pe toate fetele cari n-au cunoscut împreunarea cu un bărbat.

Iar voi, tăbărîti sapte zile afară din tabără; toti aceia dintre voi cari au ucis pe cineva, si toti cei ce s-au atins de vre un mort, să se curete a treia si a saptea zi, ei si cei prinsi de voi. Să curătiti deasemenea orice haină, orice lucru de piele, orice lucru de păr de capră si orice unealtă de lemn. Preotul Eleazar a zis ostasilor, cari se duseseră la război: Iată ce este poruncit prin legea pe care a dat-o lui Moise Domnul. Aurul, argintul, arama, fierul, cositorul si plumbul, orice lucru care poate suferi focul, să-l treceti prin foc ca să se curătească. Dar tot ce nu poate suferi focul, să fie curătit cu apa de curătire; să-l treceti prin apă. Să vă spălati hainele în ziua a saptea si veti fi curati; apoi, veti putea intra în tabără.

Domnul a zis lui Moise: Fă, împreună cu preotul Eleazar si cu căpeteniile caselor adunării, socoteala prăzii luate, fie oameni fie dobitoace. Împarte prada între luptătorii cari s-au dus la oaste si între toată adunarea. Să iei întîi din partea ostasilor cari s-au dus la oaste o dare pentru Domnul, si anume: unul din cinci sute, atît din oameni cît si din boi, măgari si oi. Să le luati din jumătatea cuvenită lor, si să le dai preotului Eleazar ca un dar ridicat pentru Domnul. Si din jumătatea care se cuvine copiiilor lui Israel să iei unul din cincizeci, atît din oameni cît si din boi, măgari si oi, din orice dobitoc; si să le dai Levitilor, cari păzesc cortul Domnului.

Moise si preotul Eleazar au făcut ce poruncise lui Moise Domnul. Prada de război, rămasă din jaful celor ce făcuseră parte din oaste, era de sase sute saptezeci si cinci de mii de oi, saptezeci si două de mii de boi, sasezeci si una de mii de măgari, si treizeci si două de mii de suflete, adică femei cari nu cunoscuseră împreunarea cu un bărbat. Jumătatea care alcătuia partea celor ce se duseseră la oaste, a fost de trei sute treizeci si sapte de mii cinci sute de oi, din cari sase sute saptezeci si cinci au fost luati ca dare Domnului; treizeci si sase de mii de boi, din cari saptezeci si doi luati ca dare Domnului; treizeci de mii cinci sute de măgari, din cari sasezeci si unu luati ca dare Domnului; si sasesprezece mii de insi, din cari treizeci si doi luati ca dare Domnului.

Moise a dat preotului Eleazar darea luată ca dar ridicat pentru Domnul, după cum îi poruncise Domnul. Jumătatea cuvenită copiilor lui Israel, pe care a despărtit-o Moise de a bărbatilor cari merseseră la oaste, si care era partea adunării, a fost de trei sute treizeci si sapte de mii cinci sute de oi, treizeci si sase de mii de boi, treizeci de mii cinci sute de măgari, si sasesprezece mii de suflete. Din această jumătate care se cuvenea copiilor lui Israel, Moise a luat unul din cincizeci, atît din oameni cît si din dobitoace; si le-a dat Levitilor, cari păzesc cortul Domnului, după cum îi poruncise Domnul. Căpeteniile ostirii, căpeteniile peste o mie si căpeteniile peste o sută, s-au apropiat de Moise, si i-au zis: Robii tăi au făcut socoteala ostasilor cari erau subt poruncile noastre, si nu lipseste niciun om dintre noi. Noi aducem deci, ca dar Domnului, fiecare ce a găsit ca scule de aur, si anume: lăntisoare, brătări, inele, cercei si salbe, ca să se facă ispăsire pentru sufletele noastre înaintea Domnului." Moise si preotul Eleazar au primit de la ei toate aceste scule lucrate în aur.

Tot aurul, pe care l-au adus Domnului căpeteniile peste o mie si căpeteniile peste o sută, ca dar ridicat, cîntărea sasesprezece mii sapte sute cincizeci de sicli. Oamenii din oaste au păstrat fiecare pentru sine prada pe care o făcuse. Moise si preotul Eleazar au luat aurul de la căpeteniile peste o mie si dela căpeteniile peste o sută, si l-au adus în cortul întîlnirii, ca aducere aminte pentru copiii lui Israel înaintea Domnului.

(ZAHARIA 9,13) Caci Imi incordez pe Iuda ca arc si iau pe Efraim ca sageata si voi scula pe fii tai, Sionule, impotriva fiilor tai Grecia Te voi face ca sabia unui viteaz!
(OSEA 5,1) Ascultati lucrul acesta, preoti! Ia aminte, casa lui Israel! Si pleacă urechea, casa împăratului! Căci pe voi vă amenintă judecata, pentrucă ati fost o cursă la Mitpa, si un lat întins pe Tabor! Necredinciosii se afundă în nelegiuire, dar voi avea Eu pedepse pentru toti! Cunosc Eu doar pe Efraim, si Israel nu-Mi este ascuns; stiu că tu, Efraime, ai curvit, si că Israel s-a spurcat. Faptele lor nu le îngăduiesc să se întoarcă la Dumnezeul lor, căci un duh de curvie este în inima lor, si nu cunosc pe Domnul! Dar mîndria lui Israel va fi martoră împotriva lui, si Israel si Efraim vor cădea prin nelegiuirea lor, si Iuda va cădea si el cu ei. Vor merge cu oile si boii lor să caute pe Domnul, dar nu-L vor găsi nicidecum: căci S-a depărtat din mijlocul lor. Au fost necredinciosi Domnului, căci au născut copii din curvie; acum îi va înghiti o lună nouă cu avutiile lor.
Daca tot esti aici arunca o privire si la:

Schimbarea destinului Cele patru lectii ale maestrului Liaofan
de LIAOFANFara
Poza
Almanah parapsihologic estival
de COLECTIV
Al cincilea munte
de Paulo COELHO


CARTI CARE VA ASTEAPTA:
-0%
Sfarsitul marii rataciri (67)
de Pavel CORUT

-0%
Trasnetul geto-dac (34)
de Pavel CORUT

-0%
Sa te nasti sub steaua noastra (6)
de Pavel CORUT

-0%
Poarta viitorului (31)
de Pavel CORUT

-0%
Oamenii lui Zamolxe (81)
de Pavel CORUT

-0%
Viitorul creator (102)
de Pavel CORUT

-0%
Victoria zeilor albi (36)
de Pavel CORUT

-0%
Legea si forta (75)
de Pavel CORUT

-0%
Secretul exploratorilor astrali (17)
de Pavel CORUT

-0%
Lumina Geto Daciei (7)
de Pavel CORUT

CARTI PE CARE LE CAUTATI:
-0%
Dictionar de psihologie vol. 1
de Gheorghe ARADAVOAICE

-0%
Dictionar de istorie si civilizatii africane
de COLECTIV

-0%
Dictionar de omonime si paronime. Pentru elevi
de Aura BRAIS

-0%
Dictionar de sociologie
de COLECTIV

-0%
Dictionarul personajelor din teatrul lui Lucian Blaga
de Constantin CUBLESAN

-0%
Dictionar de neologisme
de Onufrie VINTELER

-0%
Dictionar de proverbe englez-roman
de Virgil LEFTER

-0%
Dictionar pentru utilizatorii de calculatoare personale
de Ioan DOROS

-0%
Dictionar de Stiinte ale limbii
de COLECTIV

-0%
Dictionar de sinonime si antonime. Pentru elevi
de Aura BRAIS

CARTI PE CARE LE-ATI SCAPAT:
-0%
Secretele Terrei II
de Eugen DELCEA

-0%
Marea Apocalipsa
de Florian GARZ

-0%
Piramida oculta
de Cristian CRAITA

-0%
DA.KIA, TARA SFANTA
de Eugen DELCEA

-0%
Noua apocalipsa
de Florian GARZ

-0%
Octogonul pe frontul invizibil vol III
de Dan ALEXE

-0%
Serviciile secrete si parapsihologia Vol I
de Eugen DELCEA

-0%
Extraterestrul roman
de Valentin Ovidiu VAZDOAGA

-0%
Versetele satanice
de Salman RUSHDIE

-0%
Imperiile raului
de Florian GARZ

CARTI PE CARE NU LE POTI UITA:
-0%
Dictionarul intelepciunii Cugetari antice si moderne
de Theofil SIMENSCHY

-0%
Continuitatea românilor in Dacia Dovezi noi
de Gheorghe POPA-LISSEANU

-0%
Cartea nemuririi sau Calea lui Zamolxe Arianul fiul lui Dumnezeu
de COLECTIV

-0%
Jurnal spiritual A treia mostenire atlanta
de Florentina MATEESCU

-0%
Romania - inima vechii Europe
de Lucian Iosif CUESDEAN

-0%
Studii de cultura si civilizatie romaneasca vol. II
de Gabriel GHEORGHE

-0%
Initiere dacica
de Mariana GAVRILA

-0%
Religia dacilor
de Dan OLTEAN

-0%
Marii intelepti ai egiptului antic de la Imhotep la Hermes Trismegistus
de Christian JACQ

-0%
Hyperboreii si zamolxismul
de Branislav STEFANOSKI